Am ucis o pasăre
mai rară la pene
şi mai încântătoare
ca albatrosul.

Rostogolindu-şi ecoul
în recile cămări
ale cerului,
ultimul ei ţipăt
îmi va rămâne
pe veci în timpane.

Iartă-mă, femeie, iartă-mă.

Da, mântuirea vine,
dar nicicând
în chipul
în care ne-o plăsmuim.

Şi niciodată nu suntem zdrobiţi
pe roata
pe care ne-o alegem noi.

♠ Traducere de Ion Caraion


goodfon.ru