palmele tale
miros a pâine frământată
la ora când cocoşii îşi scutură crestele
şi dau lumii de ştire că viaţa
merge mai departe
ca un călător pentru care drumul
nu înseamnă altceva decât o stare de fapt

palmele tale
miros a pâine
a poveste nesfârşită
a sat
desprins dintre umbrele nopţii
pentru a trage cu ochiul
către zori zburdalnici
scăpaţi din frâie

palmele tale
miros a dragoste
a cer
a veşnicie frământată în fiecare dimineaţă

♣ Cristian Lisandru