„Există idei banale de dimineaţă şi idei banale de seară” (Matei Vişniec)

Gânduri alunecând de-a lungul altor gânduri, o revărsare gândită de reacţii afective care îşi caută liniştea cât mai departe de agonia cotidiană a pseudo-tâlcuirilor oferite subiectiv de falşi guru ai societăţii de consum, gânduri nenumite, libere, evadate de sub pleoapele închise pentru a renaşte, năvalnice, în clipele acelea indescriptibile când treci din vis în vis şi înţelegi că nu înţelegi nimic din ceea ce se petrece în decorul oniric, gândurile tale, ale noastre, ale tuturor celor refuză să mai aducă jertfe pe altarul Zeului Timp şi îşi învelesc aşteptările în dimineţi înrourate, atemporale.

♣ Cristian Lisandru