Din tulburarea mea fără remediu
îţi scriu poeme pentru mai departe
şi mă ascund în vers, ca sub asediu,
de silă, disperare, plâns şi moarte.

Se moare brusc. Concluzia aceasta
e ca un epitaf venit pe surse,
iar dincolo de toate doar năpasta
mai amprentează clipele nescurse.

Eu scriu încă un vers, fugit din lume,
aici nici taxele nu au putere,
iar clovnii îşi permit să facă glume
făr-a dori să strângă vreo avere.

Mă tulbură epidemii latente,
niciun deştept nu inventează viaţa,
iar toate-aceste noi experimente
ne amintesc că se scurtează aţa.

Ce vremuri de explozii şi de jale,
de BREXIT, de discursuri fără miez,
rescriu, prin vers, emoţiile tale
şi-ntr-un poem al vieţii te păstrez.

♣ Cristian Lisandru (2016)