cesaria cântă desculţă
despre dragoste legănată pe valuri de nisip
deasupra noastră se prăvăleşte cerul
ne spălăm gândurile
într-un ocean dăruit furtunilor
(viaţă şi moarte)

pielea ta fierbinte seamănă cu o pânză
aşteaptă pătimaşă penelul
(buze muşcate până la sânge)

fur culori din asfinţit
trag tuşe groase
apoi te închid între coastele mele
prizonieră a unui ultim vernisaj

♣ Cristian Lisandru (2011)