Motto – „Şi de-ţi mai aminteşti un deal de melci
Şi clopotul bisericii din munte”
(Adrian Păunescu – „Să-mi scrii”)

festina lente
gândea melcul
decis să ia în coarne drumul robilor

în acest timp
lumea se răsucea indiferentă
din ce în ce mai repede
pălmuită de mâna aprigă a destinului

ştiu
eram buimaci de atâta dragoste
în iarbă sclipeau cochilii de melci călători

festina lente
gândeau toţi melcii aceia
degetul tău arătător străbătea cerul
neobosit
de la un capăt la celălalt
pe drumul robilor
abia pe urmă îmi stârnea în piept un alt vertij

zănateci
ca nişte copii scăpaţi din chingile maturităţii
ne rostogoleam din nou
pe dealuri
împreună cu lumea

♣ Cristian Lisandru