pe urmă i-am întrebat
încotro?
cu toții au ridicat din umeri
nu ştiau ce să mai răspundă
sau
(formulez o ipoteză)
încă se căutau pe drumuri dispărute
obosite de atâția paşi
zadarnici

♣ Cristian Lisandru

foto/https://www.instagram.com/p/Bb7BvP2hFyY/