gândindu-te
îmi semnez condamnarea
la nesomn

♣ Cristian Lisandru