se vor mai strânge între noi povești
iar de la cine sunt până la ești
va fi un blues
prelung
interminabil

un sound teribil
inalienabil

și de la simplul tu pânā la eu
se va mai naște înc-un dumnezeu
sā ne croiascā
sā ne scoatā-n lume
eventual sā ne și punā nume

sā fim fācuți pentru a doua oară
ca și cum toamna s-ar mai face varā
când se culege via și e nor
iar unii chefuiesc
întâmplātor

♣ Cristian Lisandru

sursa foto/goodfon.ru