undeva
într-un viitor capitol
o vrăjitoare modernă zâmbește
înțelegătoare

povestea-i nescrisă
dar cine se-ndoiește
oare?

Cristian Lisandru