aprinzându-se
aprinzându-ne
pe sub înserări căutându-ne

consumându-se
consumându-ne
în același vers întâlnindu-ne

Cristian Lisandru