Chiar în Ajunul Crăciunului, Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) a demarat procedura de achiziție a trei noi loturi de teste de salivă destinate școlilor, respectiv ”Teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din probă de salivă”, valoarea estimată a achiziției fiind de 550 milioane de lei, aproximativ 110 milioane de euro.

GÂNDUL a dezvăluit, la trei zile după ce ONAC a deschis plicurile cu ofertele participanților la licitații, că unii dintre ofertanți nu au respectat ”regulile jocului”. Printre firmele care au decis să participe la licitație se află și companii care, anterior, nu au livrat cantitatea integrală de teste sau nu au semnat contractele subsecvente, deși încheiaseră acordul cadru. În astfel de condiții, firmele respective s-au făcut vinovate, în parte, de criza testelor de salivă pentru elevi.

ONAC: ”Certificatele constatatoare emise de către ISU se află în perioada de contestare”

Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate a confirmat, într-un răspuns la soliciarea GÂNDUL, că printre operatorii economici care au depus oferte în cadrul procedurii privind achiziția de “ Teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din probă de salivă” se numără și ofertanți semnatari ai acordurilor cadru, respectiv contractelor subsecvente din procedura anterioară, dar care nu și-au onorat obligațiile contractuale.

În cazul acestor firme, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis certificate constatatoare negative, care acum sunt în ”perioada de contestare”.

”Față de acest aspect, Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență a emis certificate constatatoare negative pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale. Potrivit art. 166 alin. (8) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, atunci când ia decizia de respingere a unui candidat/ofertant pe baza unui document constatator negativ, autoritatea contractantă, prin comisia de evaluare, are obligația de a analiza dacă acesta reflectă îndeplinirea condițiilor cumulative prevăzute la art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea nr.98/2016, având în vedere totodată și prevederile art. 171 din Lege. Totodată, la momentul prezentei adrese, certificatele constatatoare emise de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență se află în perioada de contestare în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ”, a transmis ONAC.

♣ Cristian Lisandru

Articolul integral pe GÂNDUL.RO